Монгол улсын  дээд амжилт

Овог нэр 24 цагийн гүйлт /эмэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
1 Г.Уугантуяа Тайвань, Тайпей 2018.12.01-2 IAU 24 цагийн Азийн АШТ 196.273км
2 Ж.Батцоож Хятад улс Пошан хот 2017.11.04-05 24 цагийн гүйлтийн А зэрэглэлийн ОУ тэмцээн 191 км
3 Ч.Наранцацрал Хятад улс Пошан хот 2017.11.04-05 24 цагийн гүйлтийн А зэрэглэлийн ОУ тэмцээн 24 цагийн гүйлт 188км
4 З.Нина Хятад улс Пошан хот 2017.11.04-05 24 цагийн гүйлтийн А зэрэглэлийн ОУ тэмцээн 24 цагийн гүйлт 177км
5 Л.Гандолгор Тайвань, Тайпей 2018.12.01-2 IAU 24 цагийн Азийн АШТ 162.596км
6 Б.Алдармаа УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2016.08.21 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 162км
7 Б.Сарангуа УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08-04.05 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 156км
8 Д.Эрдэнэчимэг УБ хот Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн 2013.09.14 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 143км
9 Батцэнгэл УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2016.08.21 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 139км
10 Б.Отгонбаяр УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08-04.05 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 137км

 

Овог нэр 24 цагийн гүйлт /эрэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
1 П.Отгонбаатар Хятад улс Пошан хот 2017.11.04-05 24 цагийн гүйлтийн А зэрэглэлийн ОУ тэмцээн 223.435км
2 Д.Амгаланжаргал Тайвань, Тайпей 2018.12.01-2 IAU 24 цагийн Азийн АШТ 212,499км
3 Н.Баяртулга Итали улс Турин хот 2015.04.11 24 цагийн гүйлтийн ДАШТ 201.862км
4 С.Батцэнгэл Тайвань, Тайпей 2018.12.01-2 IAU 24 цагийн Азийн АШТ 201,208км
5 Д.Ариунжаргал Тайвань, Тайпей 2018.12.01-2 IAU 24 цагийн Азийн АШТ 191,358км
6 Б.Буджаргал УБ хот Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн 2018.08-04.05 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 189км
7 Н.Гэрэлт-Од Тайвань, Тайпей 2018.12.01-2 IAU 24 цагийн Азийн АШТ 188,920км
8 Б.Очироо Тайвань, Тайпей 2018.12.01-2 IAU 24 цагийн Азийн АШТ 188,108км
9 Ш.Батсүх УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2016.08.21 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 172км
10 Б.Оюунбаатар УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08-04.05 Өөрийгөө ялах 12-24 цагийн УАШТ 171км

 

Овог нэр 12 цагийн гүйлт /эмэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
1 Г.Уугантуяа Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 118.175км
2 Ч.Наранцацрал УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2017.08.19 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 105 км
3 Ж.Батцоож Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 103.713км
4 З.Нина Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 98.342км
5 В.Отгонтуул УБ хот Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн 2013.09.14 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 93км
6 Л.Гандолгор Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 89.251км
7 Ж.Энхтайван УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2016.08.21 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 86км
8 Б.Алтанхүү УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2016.08.21 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 85км
9 Б.Алдармаа УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2015.08.30 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 83км
10 Г.Хишигсайхан УБ хот Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн 2013.09.14 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 81км

 

Овог нэр 12 цагийн гүйлт /эрэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
Ч.Батжаргал УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2015.08.30 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 135км
Д.Амгаланжаргал Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 125.541км
Б.Очироо Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 123.509
Д.Ганбат УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08-04.05 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 116км
С.Батцэнгэл Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 115.384км
Д.Ариунжаргал Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 113.352
Ж.Энхбаатар УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08-04.05 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 113км
Д.Дамдинжав УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2015.08.30 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 111км
Б.Доржпалам УБ хот Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн 2013.09.14 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 110км
Н.Баяржаргал УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2016.08.21 12-24 цагийн гүйлтийн УАШТ 110км

 

Овог нэр 6 цагийн гүйлт /эрэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
Б.Очироо Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 67.849км
Д.Амгаланжаргал Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 67.442км
Ш.Батсүх УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-05 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 66км
С.Батцэнгэл Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 62.567км
Н.энхтөр УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-05 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 62км
Д.Ариунжаргал Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 60.942км
Л.Нэргүй УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-05 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 59км
Д.Болдбаатар УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-05 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 58км
Н.Гэрэлт-Од Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 55.254км
П.Төгөлдөр УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-05 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 54км

 

Овог нэр 6 цагийн гүйлт /эмэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
Г.Уугантуяа Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 64.459км
Ч.Наранцацрал Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 55.782км
Ж.Батцоож Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 55.782км
З.Нина Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 50.410км
Б.Дуламсүрэн УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-05 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 46км
Л.Гандолгор Тайвань, Тайпей 2018.12.01 IAU 24 цагийн гүйлтийн Азийн АШТ 45.452км
О.Наранцацрал УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-05 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 43км
Б.Даваажаргал УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-07 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 42км
Г.Ариунзул УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-08 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 40км
Д.Нацагдорж УБ хот Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 2018.08.04-09 6/12/24 цагийн гүйлтийн УАШТ 31км

 

Овог нэр 100км /эмэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
1 Д.Бадамхатан БНСУлс Чэжү хот 2014.04.06 Олон улсын нээлттэй тэмцээн 8.35.45
2 Б.Долгормаа Тайван улс Яалин хот 2014.12.13 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээн 10.37.22
3 Г.Хишигсайхан БНСУлс Чэжү хот 2013.04.06 Олон улсын нээлттэй тэмцээн 10.59.30
4 Л.Отгонбаяр УБ хот Багахангай дүүрэг 2010.09.05 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 11.02.40
5 В.Отгонтуул УБ хот Багахангай дүүрэг 2010.09.05 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 11.04.44
6 Д.Эрдэнэчимэг УБ хот Багахангай дүүрэг 2010.09.05 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 11.04.45
7 Э.Уянга УБ хот Багахангай дүүрэг 2010.09.05 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 11.22.41
8 М.Алтанзаан УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 11.40.15

 

Овог нэр 100км /эрэгтэй/
Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
1 Б.Доржпалам Катар улс Доха хот 2014.11.21 Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 07.06.46
2 Б.Хадбаатар УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 09.02.21
3 Д.Дамдинжав УБ хот Багахангай дүүрэг 2012.06.08 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 09.11.52
4 Э.Борхүү УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 09.35.15
5 Ц.Батхуяг УБ хот Багахангай дүүрэг 2014.06.13 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 09.39.44
6 Буджаргал УБ хот Багахангай дүүрэг 2012.06.08 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 09.44.35
7 Д.Содномпил УБ хот Багахангай дүүрэг 2010.09.05 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 09.49.54
8 П.Отгонбаатар УБ хот Багахангай дүүрэг 2014.06.13 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 10.21.54

 

Овог нэр 50км /эмэгтэй/
Байгууллага Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
1 Г.Хишигсайхан Mongolia УБ хот Багахангай дүүрэг 2015.12.04 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.32.02
2 Д.Бадамхатан Алдар спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2016.05.12 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.46.06
3 Ц.Санжидмаа Мон-Алтиус УБ хот Багахангай дүүрэг 2016.05.12 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.59.15
4 Б.Батцэцэг Алдар спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 04.06.17
5 Ч.Шинэцэцэг Алдар спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2012.06.08 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 04.17.20
6 В.Отгонтуул Хилчин спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2012.06.08 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 04.27.36
7 Т.Ариунболд Булган УБ хот Багахангай дүүрэг 2018.05.31 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 04.33.47
8 Ч.Наранцацралт Булган УБ хот Багахангай дүүрэг 2018.05.31 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 04.51.23
9 З.Нина ХУД УБ хот Багахангай дүүрэг 2018.05.31 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 04.52.47
10 А.Довчмаа ЗХ-017-р анги УБ хот Багахангай дүүрэг 2014.06.13 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 05.10.26

 

Овог нэр 50км /эрэгтэй/
Байгууллага Хаана Хэзээ Тэмцээний нэр Амжилт
1 Б.Доржпалам ЗХ-017-р анги УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.13.14
2 Л.Лхагва Алдар спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.28.00
3 П.Отгонбаатар Үсрэлт УБ хот Багахангай дүүрэг 2016.05.12 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.29.30
4 С.Батбаяр Хүч спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.42.07
5 Ч.Батжаргал ЗХ-017-р анги УБ хот Багахангай дүүрэг 2016.05.12 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.42.16
6 Н.Мөнхбаяр Хилчин спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2012.06.08 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.43.35
7 Т.Шийтэрчулуун Орхон-Уул УБ хот Багахангай дүүрэг 2014.06.13 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.43.45
8 Г.Одхүү Алдар спорт хороо УБ хот Багахангай дүүрэг 2012.06.08 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.45.57
9 Г.Батхуяг БЗД, Хилчдийн бахархал УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.50.55
10 Э.Ганбат СХД УБ хот Багахангай дүүрэг 2013.09.14 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 03.51.53