Жилийн эцсийн тайлангийн хурал боллоо

Холбооны 2018 оны үйл ажиллагаа, уралдаан тэмцээн, ололт амжилт, санхүүгийн тайлангаа тавьж, шинээр цол зэргийн болзол биелүүлсэн тамирчдын цол тэмдгийг олголоо.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://mumf.org.mn/wp-content/uploads/2016/07/pexels-photo-24464-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}